صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش ژنرال به روی صحنه رفت.

: منوچهر عبدی
: منوچهر عبدی، محمد رحمتی، شاهو قاسمی، محمدرضا حسینی کرم، رستا خلجی، سروش محمدی، علی کریم آبادی، ایمان محبوبی کیا، نسیم هروی
هر کسی دستور جنگ میده آدم سالمی نیست.

ادامه مطلب ←