صفحه 1
استاندارد

نمایش اتوپیا به روی صحنه رفت.

: آرش سنجابی
: (به ترتیب ورود به صحنه) بابک صحرایی، شیدا یوسفی، زهرا عاملی، پویا امینی، حدیثه تهرانی، شیوا طاهری، ریحانه سلامت
: مانا اصلان پور

: والایار
: رازیما میرزایی
: مهدی رایگانی
: ساقی بلیغ
: محمدرضا خاکی

استاندارد

نمایش مدرسه پینوکیو به روی صحنه رفت.

: آرش سنجابی
: (به ترتیب ورود به صحنه) بابک صحرایی، نورا هاشمی ،علیرضا میرزا محمدعلی، رازیما میرزایی، مهسا باقری، فاطیما درستکار، اتابک نادری، سیما خضر آبادی، سوزان صفانیا، فریبرز گلبن
الان چیز زیادی از اون مجموعه رخدادها یادم نیست، اما بهش می گفتن مدرسه پینوکیو!

ادامه مطلب ←