صفحه 1
استاندارد

نمایش تا باران چند پاییز مانده به روی صحنه رفت.

: عرفان پورمحمدی
: آرمان شهبازی
: (به ترتیب ورود به صحنه) محمد نوروزی، فرانک جلیلی، شکوفه حیدریان، محمد توانگر، بابک قویدل، زهرا اسدی
تن خسته زدم به دریا، شناگر بودم ولی این موج های لعنتی غرقم کرد…

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش تا باران چند پاییز مانده

تن خسته زدم به دریا، شناگر بودم ولی این موج های لعنتی غرقم کرد…

 

: عرفان پورمحمدی
: آرمان شهبازی
: (به ترتیب ورود به صحنه) محمد نوروزی، فرانک جلیلی، شکوفه حیدریان، محمد توانگر، بابک قویدل، زهرا اسدی
: شهاب غروی

ادامه مطلب ←