صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش آلم__آنی به روی صحنه میرود.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی صدای خاموش به روی صحنه رفت.

: اهورا جودی
: (به ترتیب ورود به صحنه) حمیدرضا غفاری، مصطفی صفوی، علی روح‌نواز، باران حسین پور، راشین عرب زاده  و اهورا جودی، مهدی صفوی، نگین تقوی راد
: امیرحسین جودی

: علی روح نواز
: عرفان بختیاری
: محمود حمیدی
: باران حسین پور

روایت مردمانی که به ناچار درگیر اعتیاد شده اند.
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی آوارگان برزخ به روی صحنه رفت.

: اهورا جودی
: (نقش‌خوانان به ترتیب ورود) محمد نیرومند، امیر حسین قلی پور، باران حسین پور، کایان سیفی، بهنام باروتی، معین گرجی، مریم بحیرایی، پریناز فریاد، نادیا قاسم نیا

آوارگانی که در برزخ گیر افتاده اند و به دنبال راهی برای رهایی می گردند.
: مریم بحیرایی
: باران حسین پور