صفحه 1
استاندارد

نمایش رومئو و ژانت به روی صحنه رفت.

: سارا صالحی
: پویان احمدی
: آذر ابراهیمی، محمود خداوردی، افرا نوایی، بنیامین میلان، فائزه قدمی، ترانه یوسفی
خیال می‌کنید که رومئو و ژولیت هستید؟ به همین سادگی؟ تو برای عشقت می‌میری ولی این که چیزی نیست. سعی کن زندگی کنی اون وقت می‌بینی که زندگی کردن از مردن سخت تر و طولانی تره.

ادامه مطلب ←