صفحه 1
استاندارد

نمایش رقص کاغذپاره ها به روی صحنه رفت.

: محمد یعقوبی
: مجید قربانی
: سهراب رستمی، محمود آمارلو، حدیث آنالوئی، افسانه مولایی، سمیه شریفی، محسن نصیری، مائده عبدلی، آرمان سلیمی، پریا محمدی، علیرضا هنرجو، محمد مهدی‌حسینی، علی تقی پور، بهاراشرفی
نمایش رقص کاغذ پاره ها روایتگر برشی از زندگی تعدادی افراد در اتاق یک هتل

ادامه مطلب ←