صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی پهلوان اکبر به روی صحنه رفت.

: حسینعلی بینوایی
: (خوانش گران) امیر بارانلویی، محمد ربانی، حسینعلی بینوایی، طهمورث ایرانشاهی، ابوالفضل صحت، بهنام نوروزی، فاطمه عبداللهی، بهادر میرناصری، بهاره اصل طلب، مهناز فیضی
پهلوان اکبر که پهلوان مشهور و محبوب و بی همتای شهر است، به احترام دعا و گریه و زاری مادری، تن به شکست می دهد تا پسر آن زن (پهلوان حیدر) به آرزوی خود (ازدواج با دختر خان حاکم) برسد و …

ادامه مطلب ←