صفحه 1
استاندارد

نمایش ساعت گس

در روز پایانی کار بازپرس پیر، پرونده مشکوکی به دست او میرسد که منجر به فاجعه میشود …

 

: خشایار پیرعلمی
: مصطفی دارابی، سعید حاجی حیدری، امین رضا ملک محمودی
: کارگاه هنری ابتکار

ادامه مطلب ←