صفحه 1
استاندارد

نمایش کات داگ به روی صحنه رفت.

: مصطفی فراهانی
بازیگران: شایلین اسدالهی، بهراد سلاح ورزی، مهان عرافی، پویا عربگری، محسن قزل سوفلو، کیمیا کاوند
گروهی در حال ساخت فیلمی هستند که داستان متفاوتی با بیرون فیلم (نمایش) دارد.رفته رفته فضای فیلم بر فضای نمایش تاثیر می گذارد و آنرا دستخوش تغییرات عجیبی می کند.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش کات داگ به روی صحنه رفت.

: مصطفی فراهانی
: ( به ترتیب حروف الفبا) شایلین اسدالهی، بهراد سلاح ورزی، مهان عرافی، پویا عربگری، محسن قزل سوفلو، کیمیا کاوند
گروهی در حال ساخت فیلمی هستند که داستان متفاوتی با بیرون فیلم (نمایش) دارد.رفته رفته فضای فیلم بر فضای نمایش تاثیر می گذارد و آنرا دستخوش تغییرات عجیبی می کند.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش اُسلو به روی صحنه رفت.

: یوسف باپیری
: (به ترتیب ورود به صحنه) هوتن شکیبا، نیما ایمان‌زاده، نگین تهمتن، مهرنوش حاجی‌خانی، پویان فریدونی، کیمیا کاوند، بهراد سلاح ورزی، دنیز دانش، مرتضی علیدادی، آرش حق‌گو، تینا تیماجچی، مهیار پوربابایی، فریال سنگری، آیدا نادرزاده، احسان قره‌داغی، مهبد جهان نوش
من یه تلفن می‌خوام باید با اسلو حرف بزنم.

ادامه مطلب ←