صفحه 1
استاندارد

نمایش همیشه یک راهی هست…

تا به حال از خودمان پرسیده‌ایم چرا پایان نمایش اینگونه است؟ چه می شد اگر پایان نمایش تغییر می کرد؟ چه کسی می‌تواند پایان نمایش را تغییر دهد؟ نویسنده؟ هنرپیشه؟ یا . . .

: رضا پهلوان
: مریم فتحی، رضا پهلوان، ماهرخ امینی، محمدمسعود حاجیها، سحر رحمانی، علیرضا اسلامی گیلانی، پارسا شیرازیان، سمیه رضایی، محمد تاجیک
: محمدمسعود حاجیها

ادامه مطلب ←