صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش در انتظار گودو به زبان انگلیسی به روی صحنه رفت.

: آتوسا عسکری
: مسعود خطیبی، حامد صالح پور، سینا خدامرادی، رامتین رائقی، محمد مبین ابراهیمی
دو فرد آواره در انتظار شخصی به نام گودو هستند که تصور می کنند نجاتشان از این وضعیت فلاکت بار به او بستگی دارد، در این حین اربابی ستمگر و برده اش وارد می شوند و …

ادامه مطلب ←