صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش خاموشان به روی صحنه رفت.

: علی سلیمانی
: علی سلیمانی، سهیلا جوادی، حسین میرزاییان، افشین قدیمی، محمد ادیب خواه، سبا سلیمانی، سارا نوروزی
گروهی در پیاده روی اربعین با ماجرایی مواجه میشوند که انها را به چالش سختی میکشد

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی اتوبان سکوت به روی صحنه رفت.

: علی سلیمانی، سهیلا جوادی
: (نقش خوانان) علی سلیمانی، سهیلا جوادی، حسین میرزائیان، افشین قدیمی، سیدعلیرضا موسوی، محمد تدیب خواه، سبا سلیمانی، سید عرفان موسوی، مولاد اورکیا و امیرحسین حامدنوروزی
: شهرام کرمی
اتوبانی در حال احداث است ولی خانه ای مانع از ساخت و ساز است.