صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

اجراخوانی پزشک نازنین به روی صحنه رفت.

: نیل سایمون
: سارا جویا
: (نقش‌خوانان به ترتیب ورود) کژال شاهی، ستاره دولتشاهی، زینب عباسی، آرزو صالحی، میترا ثاراللهی، خاطره رضوانی، سودابه بختیاری، فاطمه الوندی
: پلاتو دو خواهر

: آسیه پورعلیوند
: الهه افشاری
: سمانه جویا