صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش ترانه های قدیمی به روی صحنه رفت.

: فرزانه دادخواهی
: (به ترتیب ورود به صحنه) ریحانه دلیری، حدیثه برزگر، محمدمهدی ملک پور، علی اخوان، هانیه امید زاده، فروز پور غفار، محمدعلی هاشمی، فرزانه دادخواهی، رضا حنیفه زاده

ادامه مطلب ←