صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش بند لباس به روی صحنه رفت.

: کیان مرادی
: محمدرضا صفی، کیان مرادی، سعید قیاسی، سعیده کشاورز
دخترکی وارد کارگاه نقاشی عجیبی می‌شود. نقاش در این کارگاه هم روح را نقاشی می‌کند و هم جسم را. دخترک امده تا مدل نقاشی شود. موقعیت دخترک را به سوی مرگ می‌برد ادامه مطلب ←