صفحه 1
استاندارد

نمایش دو نفره مترسک و کلاغ نوشته احمدی

شخصیت ها : مترسک،کلاغ

شرح صحنه : مترسکی پای در زمین،مقداری خوشه ی گندم،و جلوه ها یی از نور که برای پردازش روز و شب است،جوجه کلاغ در طی نمایش می آید و می رود.

 

 

 

 

  ادامه مطلب ←