نمایشنامه‌خوانی هیس به روی صحنه رفت.

: رضا سلیمانی نژاد
: (خوانشگران) میثم آقا بزرگی، نیوشا امینی، امین نظری، گلرخ طاهری، سعید رضایی، بهاره احمدی، ملیحه پورمحمد، امیرعلی خدیور، سحر رجبی، طاهره جعفریان، حمیدرضا یدالهی، فاطیما فولادی، پرهام خاکزاد، نادیا منتظری، علیرضا وطن خواه، معصومه لک، سیدمحمد حسین میرسلطانی، هاشم رضائی زاده

: صادق مرزبان
: هاشم رضائی زاده

دیدگاهتان را بنویسید