نمایش تئاترواره میراث (بانوی بی نشان) به روی صحنه رفت.

: محسن رضائی
: امید شهرابی، علیرضا مینائی، علی ملایری، رادین حسینی، سینا سعیدی، محمد جواد رفیعی

: دکتر آرش بغدادچی

: جمعی از نویسندگان
: ناصر رحمانی
: امید نژاد کاظم

 

دیدگاهتان را بنویسید