نمایش ستوان اینیشمور

 

: بهنام نوروزی
: (به ترتیب ورود به صحنه) محسن زعیم، پوریا اصغری، بهنام نوروزی، سروش امینی، سارا دغاغله، اسماعیل کیان، محمد رشیدخیرآباد، روح الله اکبریان، سعید جلیلی
: بهنام نوروزی

: فاطمه مهربان، پریا بوستانی، ستایش انیسه، سارا بصیری
: علی جعفری
: شهرام حیاتی، رویا رفیعی
: افسانه مهر
: میرعباس حسینی
: سروش امینی
: ریحانه کجوری، فائزه رادفر
: رها کرمی
: بهاره وطنخواه
: سعیده طاهری، بهادر خزائی
: مهرداد قادری
: امیرحسین یگانه
: آرش پروینی
: محبوبه فدوی
: مهشید پایخوان، اسما قاسمی
: تینا علومی
: سعیده طاهری، بهادر خزائی
: نیلوفر شوشتری، ریحانه کجوری، روح الله اکبریان، آیلین عروجی، اسما قاسمی
: علی احتشامی

گربه پاتریک گمشده است، آیا گربه او را کشته اند؟

دیدگاهتان را بنویسید