صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش مجهول به روی صحنه رفت.

مردی درساحل جنوب در پی مرگ خویش است، در این میان با چند شخصیت جادویی برخورد کرده و متوجه میشود هویت او به آرش کمانگیر متصل است و در خاطرات مردم جاودانه است…..
… و فرزندان ما در این حجله قد کشیدند برای کار.. جنگ.. و آسایش دیگران… و ما خسته از کردگار این روزگار، در همین حجله عروس ، مرگ را آرزو کردیم.
: سیروس کهوری نژاد بندری
: سیروس کهوری نژاد بندری، آذر طهماسب، مسعود کهوری نژاد

: محمد کهوری نژاد
: روزبه کهوری نژاد