صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی سیکروگار ممنوع! به اجرا می اید .

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش خاندان چن چی به روی صحنه رفت.

: امین سعدی
: علی کشوری، میثم جهانگیری، آرام نیک بین، نسیم ایمانی، محمد محمد زاده، شبیر رامتین، مصطفی برات‌پور، بهروزصیامی، نیما منصوری،رامک نوروزی،  علی کاشمری، رزا ارجمندی
کنت چن چی در پی جنایتهای خود، دست به اقدامات جدید می‌زند.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی کوروش به روی صحنه رفت.

: پری صابری
: صادق بهادری
: سامان ارسطو، آرام نیک بین، نازآفرین فرجی، دامون ابراهیمی، آوا وفاه خواه، پوریا خشابی زاده، آزاده ادیبی، هدیه فروغ، مجید قهرمانی، ایمان دیبایی، حمیدرضا تاجیک، شیوا کریمی، حمیدرضا قدیانی، فرهاد امیری، فاطمه قریب

: مرضیه قادری

 

استاندارد

نمایش زندگی یک رؤیاست به روی صحنه رفت.

: سعید تقوایی
: آرون مزین، آرام نیک بین، آوا صدر، غزاله امینی و سعید تقوایی
خانواده ای بعد از فوت پدر خانواده در آستانه فروپاشی است، پدری هوس‌باز و دائم الخمر. تنها امید آنها برای رهایی از فروپاشی کامل، فروش خانه پدری است که در آن زندگی می‌کنند.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش خاندان چن چی

کنت چن چی در پی جنایتهای خود، دست به اقدامات جدید می‌زند.

: آنتونن آرتو، پرسی بیشی شلی
: بهزاد قادری، شهرام نراقی
: امین سعدی
: علی کشوری، میثم جهانگیری، آرام نیک بین، نسیم ایمانی، محمد محمد زاده، شبیر رامتین، مصطفی برات‌پور، بهروزصیامی، نیما منصوری، رامک نوروزی، علی کاشمری، رزا ارجمندی
: امین سعدی
بر اساس متنهای آنتونن آرتو و پرسی بیشی شلی

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش خاندان چن چی

 

: آنتونن آرتو، پرسی بیشی شلی
: بهزاد قادری، شهرام نراقی
: امین سعدی
: علی کشوری، میثم جهانگیری، آرام نیک بین، نسیم ایمانی، محمد محمد زاده، شبیر رامتین، مصطفی برات‌پور، بهروزصیامی، نیما منصوری، رامک نوروزی، علی کاشمری، رزا ارجمندی

ادامه مطلب ←