صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش ببخشید شما؟! به روی صحنه رفت.

: آرش محمدی
: اکرم جلیلوند، آرش محمدی، سپهر ادوای، محمدجواد علیائی، محدثه حسن‌نژاد، غزل خدابنده، فاطیما رجبی، سپیده زارعی
زن و مردی پس از آشنایی قصد رفتن به راهی را دارند. در این میان با موانع و انسانهای عجیبی برخورد می‌کنند. مصمم به رفتن و رسیدن هستند و سعی می کنند از وسایل مختلفی برای نیل به هدفشان استفاده کنند و موانع را پشت سر بگذارند.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش ببخشید شما ؟

: آرش محمدی
: اکرم جلیلوند، آرش محمدی، سپهر ادوای، محمدجواد علیائی، محدثه حسن نژاد، غزل خدابنده، فاطیما رجبی، سپیده زارعی
خیلی بده وقتی یادت رفته چی یادت رفته و فقط یادته که یه چیزی یادت نیست.

ادامه مطلب ←