صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش دی زنگرو به روی صحنه رفت.

: آیدا عزت آبادی پور
: آیدا عزت آبادی پور، مهدی فرخی، سید محمد هاشمی فرد، مجید نظری، نگین صغیر، روژان شکوهی زاده
داستان شیدایی دختری جوان در شبی که خسوف رخ داده است. در باور مردم قدیم بوشهر «دی زنگرو» به معنای بلعیده شدن ماه توسط موجودی موهوم است.

ادامه مطلب ←