صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی هفت شاهانه به روی صحنه رفت.

: علی بهروز نسب
: سامان قلیچ خانی
: (نقش خوانان) فتح الله طاهری، رضا پارسا کیان، محمد رشیدی، پیوند ملکیان، مهشید زبردست، یاسمن جعفریان، الهه موچانی، ملیحه رحمانی، نیلوفر کوشامهر، ارغوان بنیادیان، صبا جعفری، سامان قلیچ خانی
: احمد کیانی

ادامه مطلب ←