صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی کله پوک ها به روی صحنه رفت.

: فاطمه عرب
: (به ترتیب خوانش) علیرضا نژوری، میلاد وزین دل، غزل مرادیان، حسین شجاعی، آتنا عالی پور، محمد نصیری، واروژان فرهادیان، فاطمه عرب، المیرا آذر بهزاد، امیر غدیری

ادامه مطلب ←