صفحه 1
استاندارد

پرفورمنس نَه به روی صحنه رفت.

: عاطفه مقدسی
: مجید کشاورز، مبینا محمدنژاد، آتنا محمدی، آوا مهماندوست، نگار والی دوست، سارینارمضانی، فرشاد کنعانی سادات، امیرحسین حسین عرب، حامد اسماعیلی، جواد رستمی، حامد حجامی، میثم شریف تبار، فائزه حسین زاده، عاطفه مقدسی

ترنسکشوال، مشکلات این افراد در جامعه امروزی

ادامه مطلب ←