صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش هفت ویش به روی صحنه میرود.

این اثر بر اساس ناهنجاری های اخلاقی واجتماعی شکل گرفته است و با اشاره به وضعیت کنونی جهان نسبت به ویروس کرونا، این ناهنجاری ها را با ویروس مشابهت داده و سعی بر آن دارد تا به بررسی ابعاد مختلف این ویروسها بپردازد و سپس با تکیه بر زبانی تراژدی-کمدی، نمایشی را ایجاد کند که علاوه بر ایجاد تفکر، ایجاد نشاط در مخاطب را دنبال نماید.