صفحه 1
استاندارد

نمایش خرس و خواستگاری روی صحنه رفت.

: آرزو عادلی
: سیاوش البخشی نائینی، برنا انصاری، زهرا میر آقایی، هدیه حسینی نژاد، امیر حسین بیات

خلاصه ای از نمایش:
پوپوا زن جوانی است که تازه شوهرش را از دست داده و در غم از دست دادن او در خانه خود را زندانی کرده است. اسمیرنف ملاک برای گرفتن بدهی خود به خانه  زن بیوه می شود درگیری بین آندو در انتها منجر به عشق می شود.

ادامه مطلب ←