صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش به وقت پازولینی به روی صحنه رفت.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش اتوپیا به روی صحنه رفت.

: آرش سنجابی
: (به ترتیب ورود به صحنه) بابک صحرایی، شیدا یوسفی، زهرا عاملی، پویا امینی، حدیثه تهرانی، شیوا طاهری، ریحانه سلامت
: مانا اصلان پور

: والایار
: رازیما میرزایی
: مهدی رایگانی
: ساقی بلیغ
: محمدرضا خاکی

استاندارد

نمایش مدرسه پینوکیو به روی صحنه رفت.

: آرش سنجابی
: (به ترتیب ورود به صحنه) بابک صحرایی، نورا هاشمی ،علیرضا میرزا محمدعلی، رازیما میرزایی، مهسا باقری، فاطیما درستکار، اتابک نادری، سیما خضر آبادی، سوزان صفانیا، فریبرز گلبن
الان چیز زیادی از اون مجموعه رخدادها یادم نیست، اما بهش می گفتن مدرسه پینوکیو!

ادامه مطلب ←