صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش رختشور شاه به روی صحنه میرود.

: بابک لطفی خواجه پاشا
: علی یدالهی
: جواد انصافی، آزیتا نوری وفا، مسعود بهارلو، شقایق مسافر، داوود شمس، پرویز گوهری راد، سمیه آباده، سمانه ابن علی، نسرین ذکایی، شقایق بهرامی

: فرهاد نقد علی
: نوید فرح مرزی
: علی یدالهی
: رضا کلانتری