صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی مرگ تصادفی یک آنارشیست به روی صحنه رفت.

: سیداحمد هاشمی
: (نقش خوان ها به ترتیب ورود به صحنه) مهدی شاهی، سید احمد هاشمی، صادق میرجابری، امین مومن، مصطفی یعقوب زاده، آناهیتا یارمحمدی
: سیداحمد هاشمی
خلاصه: در پی انفجارات گسترده در ایتالیا و مرگ مشکوک یک مظنون در اداره پلیس شهر میلان،یک روانی وارد اداره پلیس می شود.
سوال: آیا او روانی است؟
سوال: اگر هست اینجا چه میکند؟
سوال: در کیسه های همراه او چیست؟
سوال: نسخه دوم درست است یا هفتم!؟
سوال: چه اتفاقی افتاد….!!؟

ادامه مطلب ←