صفحه 1
استاندارد

نمایش قرار ملاقات به روی صحنه رفت.

: رضا تقی زاده
: مصیب عمورضایی، آواز زمانی، رضا تقی زاده، روژین تیزهوش، ماهرخ کریمی
ساعت ۳ در مکانی نامعلوم با شخصی قرار دارند … بدی و خوبی همه جا حکم‌فرماست

ادامه مطلب ←