صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش رهایی از شائولین به روی صحنه رفت.

: متین اوجانی
: متین اوجانی، بهروز قدرتی، نوشین مینایی فرد، امیررضا مرشد زاده، محمدرضا پورقلی، مهدی حسن خانی، فرشاد کنعانی سادات، فروغ فرزین فر، آوا موسوی، سمیره ترابی
در افسانه ها چنین امده است که سلطان کئوک وهمسرش شمشیری جادویی را از استاد کوندور پذیرفتند و ان را ذوب کردند و در قالبهای جدید ریختند یکی را اژدها کش و دیگری را ستاره گیر نامیدند .هرکه مالک هردو شود بر دنیای هنرهای رزمی فرمان می راند .البته همگان هر دو شمشیر را با هم میخواستند و اینگونه شد که نبردهایی میان فرقه های مختلف شکل گرفت و..

ادامه مطلب ←