صفحه 1
استاندارد

نمایش برگشتن به روی صحنه رفت.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش برگشتن

 

: مرتضی شاه کرم
: حسین مسافر آستانه
: فرید قبادی، شیرین بینا، مجیدرحمتی، علی غابشی، فاطمه رادمنش، ابتسام بغلانی، ماهان عابدی، طاها عابدی، پونه شاملو

گروه کارگردانی
: مهدی کبه
: علیرضا نوری
: سمانه شعبانی
ادامه مطلب ←