صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی پهلوان اکبر به روی صحنه رفت.

: حسینعلی بینوایی
: (خوانش گران) امیر بارانلویی، محمد ربانی، حسینعلی بینوایی، طهمورث ایرانشاهی، ابوالفضل صحت، بهنام نوروزی، فاطمه عبداللهی، بهادر میرناصری، بهاره اصل طلب، مهناز فیضی
پهلوان اکبر که پهلوان مشهور و محبوب و بی همتای شهر است، به احترام دعا و گریه و زاری مادری، تن به شکست می دهد تا پسر آن زن (پهلوان حیدر) به آرزوی خود (ازدواج با دختر خان حاکم) برسد و …

ادامه مطلب ←