صفحه 1
استاندارد

واگویه های علی گندابی

خلاصه نمایش: نمایش به شرح حال فردی به نام علی گندابی که یکی ازگنده لات های مشهورهمدانی است می پردازد که دریکی ازشبهای محرم باوجود مستی فراوان درورودی شهر باشیخ حسن واعظ برخوردمی کند واوراوادار می کند که روضه ای برایش بخواند.همین امر سبب دگرگونی وتوبه او میشود. اوپس ازتوبه به زیارت حضرت ابا عبدالله(ع)مشرف می شودودرنهایت درصحن حضرت امیر(ع) به خاک سپرده می شود.

 

 

واگویه های علی گندابی

نویسنده و کارگردان: سید محمد جواد کبودرآهنگی

ادامه مطلب ←