صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش مختلفیم به روی صحنه رفت.

در جریانِ جنگ جهانی دوم، فرماندهانِ برجسته‌ای از ارتشِ متفقین متشکل از کشورهای گوناگون، از سوی رهبرانِ ارشدِ خود مأموریت می‌یابند تا در یک عملیاتِ فوق‌ِسری، یکی از فرماندهان مشهورِ آلمانی را ترور کنند. اما هنگامی که مأموریت آغاز می‌شود، متوجه می‌شوند که همه‌شان دستخوشِ دسیسه‌ای از سوی رهبرانِ ارشدِ خود شده‌اند و هیچ راهِ فراری از آن ندارند.

ادامه مطلب ←