صفحه 1
استاندارد

نمایش کله پوک ها به روی صحنه رفت.

: سیدمحمد موسوی
: (به ترتیب ورود) مرصاد عدالتخواه، معین گرجی، سید محمد موسوی، ارسلان کریم زاده، مرجان شاکری، عرفان حیدری، دریا بنیادی، هدی قنواتی‌، دانیال گندمکار و حمید دلسوزی

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش جشن تولد به روی صحنه رفت.

: هارولد پینتر
: البرز محرر خوانساری
: امیرحسین قلی پور
: (به ترتیب ورود) بتول قربانی، ارسلان کریم زاده، معین گرجی، دریا بنیادی، عرفان حیدری، امیرحسین قلی پور
به نظر من مناسبت مهمیه جشن تولد رو میگم مثل صبح زود از خواب پاشدن میمونه معرکه اس…

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش کله پوک ها

هیچی مث منطق یه ذهن غیر منطقی نیس
: نیل سایمون
: شهرام زرگر
: سیدمحمد موسوی
: (به ترتیب ورود) مرصاد عدالتخواه، معین گرجی، سید محمد موسوی، ارسلان کریم زاده، مرجان شاکری، عرفان حیدری، دریا بنیادی، هدی قنواتی‌، دانیال گندمکار و حمید دلسوزی
: سیدمحمد موسوی

ادامه مطلب ←