صفحه 1
استاندارد

اجراخوانی اتاق ورونیکا به روی صحنه رفت.

: آیرا لوین
: شهرام زرگر
: ارسلان گل محمدی
: غزال گل محمدی، ساناز شیری، وحید حاجی زاده، مسعود قربانی
: امیرحسین رضایی
: محمد رسول مرادی، عرفان نظری
: آرین کبیری
می‌دونی چرا تو سال ۱۹۳۵ اینجایی؟و ۱۹۳۶ و۱۹۳۷و…۱۹۷۳؟ تو اینجا می‌مونی تا بمیری.
استاندارد

نمایش هتل کالیفرنیا به روی صحنه رفت.

: ارسلان گل محمدی
: فرزاد دشتی، رها ربانی، فرزاد سهرابی، سحر رحمانی، علی پیله ور، غزال گل محمدی، مجید پورعزیزیان، مریم بابایی، امین ظریف نگر
روایتی از چهار زوج در هتل کالیفرنیا.

ادامه مطلب ←