صفحه 1
استاندارد

نمایش دست های آلوده به روی صحنه رفت.

: کیوان هاشمی
: شهرام نجاتی، سیاوش خادم حسینی، حسین احمدخانی، فردین یغما، محمدرضا غفاری، ‌مجید ستایش، المیرا صدقی، مجید زارع زاده، عاطفه حق شناس، علیرضا عباسی، شیدا شایسته

فعالیت ناموفق گروه های تروریستی در فرانسه قبل و همزمان با جنگ جهانی دوم که به نابودی و نافرجامی خودشان انجامید در قالب داستان اجتماعی

ادامه مطلب ←