صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی کله پوک ها به روی صحنه رفت.

: نیل سایمون
: شهرام زرگر
: مهرناز توکلی
: (نقش‌خوانان) آرمان ضیایی مهر، مهدی مفیدی، مهرناز توکلی، درسا حکیم الهی، امیر عضد، کامران فریدی، سپهر محمودی، مصطفی مهربان، الناز زجاجی، محمدجواد کاوه
: علیرضا یاری

: یاسمن توکلی
: امیر شیخ رسولی، پوریا ملکوتی