صفحه 1
استاندارد

نمایش آل بُرده به روی صحنه رفت.

: عبدالرضا یعقوبی
: صابر روشن
: محمدصالح آهنگر، بهاره نظری، محمد مهدی اسدی صفا، علی اکبر صادقیان، دلارام لوایی، الناز فرجی، احسان اکبری بهار
خانواده ای از جن‌ها که در حمام خزینه‌ی قدیمی زندگی می‌کنند و جن‌گیری که برای گرفتن جن‌ها به حمام می‌ر‌ود و گیر جن‌ها می افتد.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش سبکی به روی صحنه رفت.

 

: داریوش علیزاده
: محمدرضا محمدپور، کیوان احمدی، مرتضی مرادی، الناز فرجی، فاضل رفاهی
از تولد تا مرگ چشم برهم زدنی از مقابل چشمانمان میگذرد،این نمایش با نگاهی کمدی به مرگ می نگرد،شاید نگاهی آرامتر و شیرین تر

ادامه مطلب ←