صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش هشتمین روز هفته به روی صحنه رفت.

: شاهین اسنا
: اردلان فروتنی نیا، الهام طرحانی، فائقه مجیدی، آویشه پرتوی، علیرضا شعاعی
با چشمان بسته نگاه کن، زندگی زیبا نیست، زندگی خواستگاه محال هاست، آرزوهایی معلق که چون پیراهنی از بند رخت رها گشته، بر خرابه ای ویران به گوشه ای تنها افتاده اند…

ادامه مطلب ←