صفحه 1
استاندارد

نمایش خیاط به روی صحنه رفت.

: کمال عبدی
: (به ترتیب ورود) دلنیا اسدی، معین حاجیلو، شادان مکوندی، سارا باقرزاده، عسل عبدالرزاق، صادق طالع، ویولت غفاری، الهام گلستانی فر، محمد حسین رمضانی، امیرعرفان خویشیاری، محمد نصراوی

ادامه مطلب ←