صفحه 1
استاندارد

نمایش مضحکه‌ی «جنگنامه‌ی غلامان» تقلید در یک مجلس به روی صحنه رفت.

: بهرام بیضائی
: محسن حسینی
: (به ترتیب ورود به صحنه) مرجان صادقی، فاطمه صارمی، الهه مونسی، شقایق سرسختی، مریم آشوری، لیلی جنیدی

ادامه مطلب ←