صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش نامادری و گل سنگ به روی صحنه رفت.

: زهراسادات یاسینی
: سحرعباسی، زینب غلامی، دیانا اژدری، فاءیقه زارعی، رومینا سعیدی، نیازصدیق، ریحانه ارامش، شادی خسرو ابادی، مهرسا زمردیان،ستایش صدیقی،  ریحانه رشیدی، سایدا بیگی، النا غفوری، ترنم عبدالملکی، پانیا نورافزا، رونیا سادات یاسینی، پارمیداسادات یاسینی، حلما زارعیان، هلیا امیری، نیکا بادپا، نوناسادات مزینانی، زینب حسنی، هستی لالوی، دینا عباسیان، ایلا نقشین پور، صبا صنعتی، بهاره باقریان، ستاره وکیلی، ستایش وکیلی، الینا فاضلی، شیدا حکیمی، نیایش حکیمی، ملیکا هاشمی، نیکی هاشمی اولیاء، میترا استاچی، ملودی خالدان

: خانه نمایش دا
: زهراسادات یاسینی
: شهلا هدایتی