صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش لیلی وگروه 5+2 به روی صحنه رفت.

: امجد زمانی
: مهدی ملک محمدی، مژگان آرون، پرستو فرزامی پویا، هستی مهدوی، سمیه پرویزی، صالح ذوالفقاری، محدثه موسوی، محمدمهدی نثاری، امیرمحمد نثاری، زینب شیرزایی، امیررضا شیرمحمدی
مردی ایلیاتی که در سالهای بسیار دور عاشق شده و برایش شروط سنگین گذاشته اند بعد از سالها تلاش برای براوردن شرطها درشهری دستگیر میشود و به تیمارستان منتقل میشود.

ادامه مطلب ←