صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی حدیث راه پر خون به روی صحنه رفت.

: عبدالرضا فریدزاده
: حمید اصغری تتماج
: (خوانش گران) امید مقدم، علی ایزدی، رسول رمضانی، فاطمه رحمانی، مریم شعبانی، سپیده غلامی، مریم رسولی، زهرا شهرکی، بنیامین صیادی، مهشاد بهبودی،امیرحسین پاشنا،  احسان اسنقی، پوریا شاملو، رامش روشنک، رویا رفیعی

ادامه مطلب ←