صفحه 1
استاندارد

نمایش ناز کنیز به روی صحنه رفت.

: رضا نجاری
: رضا نجاری، امیرحسین شجاعی، امیرعلی علیزاده، رضا نجفی، فاطمه بهروزی، زهرا حسینی، مریم فدایی، زینب رحیمی، ابوالفضل ثابت‌مقدم
دو عاشق به نام‌های فیروز و نعمت به دنبال رسیدن به معشوقه هایشان راهی سفری پرماجرا می شوند.

ادامه مطلب ←