صفحه 1
استاندارد

نمایش پیتر و نکش به روی صخنه رفت.

: امیرحسین ودادی
: سهیل کشفی، امیرحسین ودادی، سارینا برزمهری، درسا پنجه بند
داستان مربوط به زمان حال است افسران آمریکایی اقدام به دستگیری تروریست بزرگ می‌کنند اما بعد از دستگیری آن اتفاقی می افتد که…

ادامه مطلب ←